Scroll to top
Nav
  • Vi är medlemmar i

Betongpannor

Jönåker och Zanda pannor.

Hur produceras betongtakpannor? De nödvändiga råmaterialen för att tillverka betongtakpannor är sand, cement och pigment. Dessa råmaterial blandas i en betongblandare till jordfuktig betong. Därefter valsas och pressas den färdiga betongblandningen till takpannor i stål- och aluminiumformar. När man blanda vatten i cementen startas en kemisk process som alstrar värme. Detta gör att betongen härdas. För att förstärka den naturliga härdningsprocessen läggs betongtakpannorna i en kammare med en temperatur på ca +50 °C. Beroende på kammaren storlek och den dagliga produktionen, varierar härdningstiden till mellan 6 och 24 timmar. Vid kort tid i kammaren kompenseras tiden genom att öka temperaturen och på så sätt få fart på härdningsprocessen.

Vi har en stor maskinpark med bl a byggmaskiner och skyliftar för uthyrning.

Kontakta oss gärna