Scroll to top
Nav
  • Vi är medlemmar i

Lertegel

Gammalt & nytt lertegel.

Hur produceras tegelpannor? Leran som används som råmaterial till våra tegelpannor kommer från utvinningsplatser i Sverige. När leran hämtats måste den mogna i 4 veckor för att kunna bearbetas. Takpannorna får sin form genom formpressning. Leran pressas genom ett munstycke och får en eller två kupor.

Efter pressning måste de formade lerstyckena torkas i ca 48 timmar före de bränns i en tunnelugn i en temperatur på 1000 grader. Först går de genom ugnens uppvärmningszon, sedan bränns de i nästa zon, för att slutligen kylas av i avkylningszonen. Den höga temperaturen förorsakar en kemisk process i leran, som gör takpannan starkare och mer motståndskraftig mot naturens påfrestningar.

Vi har en stor maskinpark med bl a byggmaskiner och skyliftar för uthyrning.

Kontakta oss gärna