Scroll to top
Nav
  • Vi är medlemmar i

Webbplatsinformation

Denna webbplats är framtagen av webbyrån Triggerfish och använder moderna tekniker och lösningar, till exempel:

  • WordPress som publiceringsplattform (världens mest använda CMS)
  • Responsive Design (utseendet anpassar sig automatiskt till olika plattformar och skärmupplösningar)
  • HTML5 / CSS3 / jQuery
  • Custom design för Google Maps

Vi har en stor maskinpark med bl a byggmaskiner och skyliftar för uthyrning.

Kontakta oss gärna